ROBIN HOODS EFTF.
- en del af MAX Positiv

Med gejst og godt humør gør jeg mig umage med at gøre jeres arrangement til en succes for jer, så I alle får en god og sjov fælles oplevelse.

Jeg vil gøre mit absolut bedste for at lade min begejstring for bueskydning smitte af pådig og dine kolleger eller venner og familie.

Jeg er en erfaren og passioneret bueskytte, og jeg bliver glad af at dele ud af min viden og se andre mennesker blive begejstrede for at skyde med bue og pil.

Jeg er også er indehaver af MAX Positiv. Jeg er teamcoach, facilitator og konsulent med fokus på gode relationer og godt arbejdsmiljø på danske arbejdspladser.

Mange hilsner
Ann Dorthe / Fru Hood

GENERELLE BETINGELSER

Sikkerhed

Jeg medbringer armbeskyttere og fingerbeskytter til alle skytter. Alle deltagere får en grundig introduktion.

En midlertidig buebane må gerne stilles op på privat grund, når gængse foreskrifter om sikkerhedsafstande, afspærring og evt. pilefang overholdes. Ønsker I at lave et arrangement på et offentligt sted, skal banen godkendes af den lokale politimyndighed.

Alkohol

Akohol og bueskydning hører ikke sammen. Det tilrådes derfor at vente med at indtage alkohol til efter et event. Jeg forbeholder mig ret til at afvise en deltager, hvis jeg skønner at vedkommende er beruset. I så fald refunderes betalingen for deltageren ikke.

Kørsel og arbejdstid

Køretid, klargøring, opstilling og nedtagning er inkluderet i basisprisen for et event.

Kørsel faktureres pr. km efter Statens Takster fra Fredericia til eventsted t/r.

Moms og fakturering

For erhvervskunder tillægges alle opgivne priser 25% moms.
For privatkunder er de opgivne priser inklusiv moms.

Gældende kilometer-takster tillægges 25% moms.

Betalingsbetingelser er Netto Kontant, med mindre andet er aftalt. Faktura fremsendes umiddelbart efter et afholdt event.

Aflysningsbetingelser

Et aftalt og bekræftet event kan som udgangspunkt ikke aflyses. I stedet finder vi et andet tidspunkt for at gennemføre arrangementet.

Ønsker I ikke at gennemføre et aftalt og bekræftet event, fakturerer jeg 50% af det aftalte beløb hvis aflysningen sker senest 2 uger før det aftalte tidspunkt. Sker aflysningen inden for 2 uger før det aftalte tidspunkt faktureres 75% og sker aflysningen indenfor 48 timer før det aftalte tidspunkt faktureres det fulde beløb.

Ansvar

Alle aktiviteter foregår på egen risiko. Kunden er selv ansvarlig for nødvendig forsikring under aktiviteten.

Robin Hoods Eftf./MAX Positiv kan ikke gøres erstatningsansvarlig for skader på deltagerne eller deres ejendom under afvikling af et arrangementet, med mindre skaden skyldes groft uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser fra Robin Hoods Eftf./MAX Positivs side.

Robin Hoods Eftf./MAX Positiv kan ikke gøres erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab, herunder driftstab og avancetab hos kunden som følge af mit arbejde, rådgivning eller facilitering af et arrangement.

Skade på Robin Hoods Eftf./MAX Positivs ejendom som følge af almindelig brug kræves ikke erstattet. Herudover er kunden erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

Privatlivspolitik

Da Robin Hoods Eftf. er en del af MAX Positiv, finder du privatlivspolitikken her: MAX Positiv - Privatlivspolitik